Terazi Burcunun Anlaştığı Burçlar

Terazi Burcunun Uyumu

anlasmaKadınının;

Terazi burcu kadını, kendisi gibi hava elementinden olan İkizler ve Kova burçlarıyla çok iyi anlaşır. Çünkü bu burçlarla aynı gruptandır ve benzer hayat anlayışına sahiptir. Bunun yanı sıra ateş grubundan olan Aslan, Yay ve Koç burcu ile de uyumlu olabilir. Ancak Koç burcu ile zaman zaman sürtüşmeler yaşayabilir. Çünkü Koç, Terazinin karşıt burcudur. Birbirlerini çok iyi tamamlayabilirler; ama arada empati eksikliği oluşursa birbirlerini anlayamaz ve çatışma içerisine girebilirler.

Terazi burcu kadınının anlaşamadığı burçlar ise genelde toprak elementinden ve su elementinden olan burçlardır. Yani toprak elementinden olan Başak, Boğa ve Oğlak; su elementinden ise Balık, Akrep ve Yengeç ile uyumlu olması pek mümkün değildir. Terazi burcu kadını romantik bir kişiliğe sahip olsa da hava grubundan olduğu için karşısındaki insanla duygusal bağ kurmakta güçlük çekebilir. Su grubundaki burçlar ise duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek ister. Terazi, su grubu burçlarının ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabilir. Bu da uyum sorunu yaşanmasına neden olur. Toprak elementinden olan burçlarla anlaşamama sebebi ise şudur; toprak grubundaki burçlar daha ciddi, ayakları yere basan, hedef odaklı yaşayan burçlardır. Terazi ise hava grubundan olduğu için havai bir yapıya sahiptir. Bu özellikler birbiri ile çeliştiği için Terazi kadını ile toprak grubundan olan burçlar iyi anlaşamaz.

Sonuç olarak Terazi kadınını uyumlu olduğu ve anlaşamadığı burçları şöyle sıralayabiliriz;

Uyumlu Olduğu Burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay, Koç

Anlaşamadığı Burçlar: Başak, Boğa, Oğlak, Akrep, Yengeç, Balık

Erkeğinin;

Hava elementinden olan Kova ve İkizler, Terazi burcunun en iyi anlaştığı burçlardır. Çünkü Terazi de hava elementinden olan bir burçtur. Kova ve İkizler de Terazi gibi sosyalleşmekten, sanatsal aktivitelere katılmaktan hoşlanır. Bu burçlar benzer hayat anlayışına, beklentilere ve isteklere sahiptir. Terazi erkeği bunların yanı sıra ateş elementinden olan Aslan, Yay ve Koç ile de uyumlu bir birliktelik yaşayabilir. Koç burcu ile zaman zaman sürtüşmeler yaşayabilir. Çünkü Koç, Terazinin karşıt burcudur. Bu iki burç, çoğu zaman zaman birbirlerini tamamlarlar. Koç ile Terazi birbirlerine anlayış gösterdikleri sürece çok uyumlu bir çift olabilirler. Ancak empati yapmazlarsa birbirlerini anlayamazlar. Bundan dolayı da ilişkilerinde çeşitli problemler yaşanabilir.

Terazi burcu erkeğinin uyumsuz olduğu burçlar ise toprak ve su elementinden olan burçlardır. Bu burçlar ise şunlardır; toprak grubundan Başak, Boğa, Oğlak ve su grubundan Akrep, Yengeç Balık.